Listy zamówień na leki,matki,odkłady,sprzęt

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu zwraca się do Prezesów Kół Pszczelarskich, by wstępnie przygotowywali u siebie listy zamówień na matki, odkłady , leki i sprzęt. 

w póżniejszym terminie będzie podana informacja kiedy w/w listy zamówień kierować do biura w Poznaniu.

 

Łączę pozdrowienia

Biuro Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

w Poznaniu