XXVII Walny Zjazd Delegatów PZP w Bronisławowie

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Bronisławowie obradował XXVII Walny Zjazd Delegatów PZP.

Delegacji zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu PZP, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZP.

Dokonano wyborów uzupełniających na funkcję prezydenta PZP w związku z wakatem.

Nowym prezydentem został Tadeusz Sabat, delegat BZP Bartnik z Bielska-Białej.

Delegaci swoimi wnioskami wskazali kierunek działań  Polskiego Związku Pszczelarskiego, których realizacja ma wspierać pszczelarzy i zapewnić rozwój pszczelarstwa.