Wielkopolskie pszczoły dostaną 2 mln złotych

 

30 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wicemarszałek Krzysztof Grabowski w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisał w tej sprawie umowę z przedstawicielami sektora pszczelarskiego. 

Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i związkami pszczelarskimi z terenu naszego województwa związane jest z realizacją kolejnej edycji „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

Program, który już po raz siódmy otrzymuje finansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przewiduje wydatki w wysokości 2 milionów złotych.

Od początku naszej inicjatywy w 2018 roku, zrealizowaliśmy znaczące działania, które przyniosły wymierne korzyści dla pszczelarzy i ekosystemów” – powiedział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

“Do tej pory w ramach programu zakupiliśmy i rozdysponowaliśmy ponad 172 ton węzy pszczelej oraz dostarczyliśmy 887 ton pokarmu pszczół. Ponadto, dzięki programowi zasadzono ponad 75 tysięcy drzew miododajnych.”

Przy marszałkowskim wsparciu powstają także pasieki edukacyjne. W ubiegłym roku cztery, a w tym zaplanowane jest stworzenie dwóch takich miejsc.