Kwalifikacje R4 oraz R17 - tytuł zawodowy pszczelarz oraz technik pszczelarz

Tytuł zawodowy pszczelarza można uzyskać zdając pozytywnie egzamin z kwalifikacji R4 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej i posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Natomiast tytuł zawodowy technik pszczelarza można uzyskać zdając z wynikiem pozytywnym egzamin z kwalifikacji R4 i R 17 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).

Poniżej przedstawiamy listę placówek edukacyjnych, które pozwalają uzyskać kwalifikacje R4 oraz R17

CDS Lider Buk/ k. Poznania

Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli

Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie

Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

Zespól Szkół Nr 1 w Bartoszewicach

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach koło Ostrowa Wlkp.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie