Zarząd WZP

ZARZĄD WZP:

1. Piotr Borowiak - Prezes
2. Wiesław Zmitrukiewicz - Vice prezes
3. Zdzisław Smół - Skarbnik
4. Stanisław Duszczak - Sekretarz
5. Jerzy Bangier - Członek Prezydium
6. Sławomir Studziński - Członek Zarządu
7. Krzysztof Jarus - członek Zarządu
8. Ryszard Pawelec - Członek Zarządu
9. Henryk Rogoziński – Członek Zarządu

Zastępcy Członków Zarządu
- Przemysław Pawlak – Zastępca Członka Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA WZP:

1. Andrzej Dworzyński - Przewodniczący
2. Stanisław Rodziak - Członek
3. Michał Kozanecki - Członek

Zastępcy:

- Zenon Musiał
- Godysław Staszak

SĄD KOLEŻEŃSKI WZP:

1. Ciszak Walenty- Przewodniczący
2. Tomasz Gruchała - Członek
3. Grzegorz Jędroszyk - Członkek

Zastępcy:

- Zbigniew Karalus
- Roman Konieczka

DELEGACI NA ZJAZD PZP:

1. Borowiak Piotr
2. Jarus Krzysztof
3. Smół Zdzisław
4. Kwaśniewski Tadeusz
5. Pawelec Ryszard
6. Duszczak Stanisław
7. Zmitrukiewicz Wiesław

Rada PZP:

1. Borowiak Piotr
2. Kwaśniewski Tadeusz